Chat with us, powered by LiveChat

Overfallsalarmer for iPhone, Android og Windows Phone

AutoMagi har laget SOS Friends, og vi lager også profesjonelle alarmer for vekterselskaper og kommuner.

SOS Friends er verdens første crowdsourcede overfallsalarm. Det betyr at alarmen i tillegg til å varsle dine venner og kjente, også kan varsle andre brukere som befinner seg i nærheten av deg når du trenger hjelp. Teknologien bak SOS Friends er godkjent som forskningsprosjekt av Forskningsrådet.

Tradisjonelle overfallsalarmer benytter GPS-triangulering for å lokalisere brukeren.

Våre overfallsalarmer for iPhone, Android og Windows Phone har tre lag med triangulering; GPS, GSM og wifi. Det betyr at mobilalarmen kan lokalisere brukeren raskere og med større nøyaktighet enn tradisjonelle alarmer.

Fordi alarmene er programmert inn i telefonen har du den alltid tilgjengelig.

Vi skreddersyr personellalarmer og overfallsalarmer for det profesjonelle markedet. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan sikre dine ansatte.

>