Vilkår for innsending av idé

Ved å sende inn din idé gir du AutoMagi Ltd. en eksklusiv rett til å utvikle denne ideen.

Innsending av din idé gir ingen forpliktelse for AutoMagi Ltd. til å utvikle din idé.

Fordi AutoMagi Ltd. aktivt jobber med å skape nye og unike applikasjoner, kan en idé allerede være under utvikling hos AutoMagi Ltd. Innsending av en idé gir ingen rettigheter til liknende ideer som allerede er sendt inn eller er under utvikling hos AutoMagi Ltd.

Dersom flere har sendt inn samme idé, står AutoMagi Ltd. fritt til å utvikle idéen sammen med den idéhaver som har best forutsetninger for å bidra til at appen kan lykkes. Fordi mange kan sende inn liknende ideer, er det opp til AutoMagi Ltd. å avgjøre hvilken innsender applikasjonen skal utvikles sammen med.

Innsender av en idé får 30 prosent av netto inntekter fra applikasjonen etter at App Stores kommisjon er betalt, og etter at kostnader til utvikling og markedsføring av applikasjonen er dekket. Dersom applikasjonen ikke oppnår stort nok salg til å dekke kostnadene til utvikling og markedsføring, vil innsenderen av ideen ikke få noen kompensasjon.

Ved å akseptere disse vilkårene gir du AutoMagi Ltd. tillatelse til å bruke din idé og annen informasjon du har sendt inn for å utvikle og markedsføre applikasjonen. Du gir samtidig AutoMagi Ltd. tillatelse til å kontakte deg via epost og/ eller telefon for å klargjøre din idé og diskutere videre fremdrift.

Denne avtalen kan ikke overføres til tredjepart uten samtykke fra AutoMagi Ltd.